शेतकऱ्यांना उद्योगासाठी मिळणार 10 लाख रु अनुदान. (PMFME scheme)

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME scheme) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र शासनामार्फत राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत ही योजना सुरू केलेली आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसोबत जोडधंदा करता यावा यासाठी केंद्र शासनामार्फत या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ३५% किंवा दहा लाखापर्यंत अनुदान दिले जाते. योजनेत समाविष्ट … Read more